Home > Aplikace izolace > Sklo a keramika

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

Sklo a keramika

Žárovzdorné vláknité HOBRA materiály se ve sklářském a keramickém průmyslu používají především jako dilatační izolace mezi žárobetony (šamoty) ocelový plášť tepelného zařízení (pece, pánve atd.), jako izolace jednotlivých částí pece a také jako podložky pod hotové výrobky apod.

Stručný přehled konkrétních aplikací výrobků společnosti HOBRA:

Sklářský průmysl (sklářství)

  • izolace temperovacích pecí a části sklářských van (Sibrex®, Tibrex®, Tvaroform)
  • podložky pro odkládání apod. (Tibrex®)
  • izolace “fídrové“ misky (Flesibrex®)

Keramický průmysl (cihlářství)

  • dilatační izolace za šamotové cihly a beton (Flesibrex®, Sibrex® 140)
  • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®)
  • izolace pecních vozů a jejich těsnění (Flesibrex®, Sibrex® 140)

Produkty

FLESIBREX®

Žárovzdorný papír FLESIBREX® je vyráběn papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných hlinitokřemičitých vláken, organického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TIBREX®

Žárovzdorné desky TIBREX® jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých žárovzdorných vláken, pojených pouze anorganickým pojivem. Desky se používají pro...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX®140

Žárovzdorné desky SIBREX®140 jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých vláken, pojených kombinovanými anorganickými a organickými pojivy...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX® 300

Tuhé žárovzdorné desky SIBREX® 300 jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných keramických hlinito-křemičitých vláken...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

IZOBREX®

Žárovzdorné desky IZOBREX® jsou vyráběny ze směsi keramických hlinitokřemičitých vláken a minerální vlny, pojené organickým a anorganickým pojivem....

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

HOBREX

Minerálně vláknité desky HOBREX jsou vyrobené z minerální vlny a organických pojiv. Vyznačují se rozměrovou stálostí a dobrými tepelně...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TVAROFORM

Žárovzdorné a tepelně izolační tvarovky TVAROFORM se vyrábějí z hlinito-křemičitých vláken. Vlákna se suspendují ve vodě za přídavku anorganického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Řezání vodním paprskem

Řezání přesných výřezů provádíme pomocí nejmodernějších technologií v tomto oboru. Na základě dodané výkresové dokumentace jsme schopni zhotovit jakýkoliv...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: