Home > Aplikace izolace > Hutnictví a slévárenství

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

Hutnictví a slévárenství

Slévárenství je odvětví, kde nacházejí izolace HOBRA asi největší uplatnění v produktové řadě tepelně izolačních tvarovek TVAROFORM. Žárovzdorné tvarovky TVAROFORM se používají především v následující aplikacích: vtokové kůly pro Lost Foam technologii (nejrozsáhlejší uplatnění), licí žlaby, vtoky pro formy, nosiče filtrů, tavící kelímky, izolace vtokových otvorů a výpustí pecí, izolace nálitků, metalurgie železných i neželezných kovů a náhrada azbestových materiálů (těsnění, ochrany apod.).

V hutnictví se HOBRA izolace uplatňují především jako dilatační izolace mezi žárobetony (šamoty) ocelový plášť tepelného zařízení (pece, pánve atd.), jako izolační těsnění nebo samostatná izolace. Dále jako ochrana sond, pyrometrů, nahlížecích otvorů a clon. Jednotlivé příklady použití najdete u produktových listů jednotlivých materiálů

Stručný přehled konkrétních aplikací výrobků společnosti HOBRA v hutním a metalurgickém průmyslu:

  • dilatační izolace za šamotové cihly a beton (Flesibrex®, Sibrex® 140)
  • izolace míchačů, ohřívačů (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®)
  • izolace víka pánví a pecí (Tibrex®, Sibrex®)
  • izolace horkovzdušného traktu (Flesibrex®)
  • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®)
  • izolace vozů a jejich těsnění (Flesibrex®, Sibrex® 140)
  • pro metalurgii hliníku (Flesibrex®, Tvaroform, Tibrex®)
  • protipožární a protisálavá ochrana (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®, Tvaroform)
  • pro metalurgii železných i neželezných kovů (Flesibrex®, Tvaroform, Tibrex®)

Produkty

FLESIBREX®

Žárovzdorný papír FLESIBREX® je vyráběn papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných hlinitokřemičitých vláken, organického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TIBREX®

Žárovzdorné desky TIBREX® jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých žárovzdorných vláken, pojených pouze anorganickým pojivem. Desky se používají pro...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX®140

Žárovzdorné desky SIBREX®140 jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých vláken, pojených kombinovanými anorganickými a organickými pojivy...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX® 300

Tuhé žárovzdorné desky SIBREX® 300 jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných keramických hlinito-křemičitých vláken...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

IZOBREX®

Žárovzdorné desky IZOBREX® jsou vyráběny ze směsi keramických hlinitokřemičitých vláken a minerální vlny, pojené organickým a anorganickým pojivem....

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

HOBREX

Minerálně vláknité desky HOBREX jsou vyrobené z minerální vlny a organických pojiv. Vyznačují se rozměrovou stálostí a dobrými tepelně...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TVAROFORM

Žárovzdorné a tepelně izolační tvarovky TVAROFORM se vyrábějí z hlinito-křemičitých vláken. Vlákna se suspendují ve vodě za přídavku anorganického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Řezání vodním paprskem

Řezání přesných výřezů provádíme pomocí nejmodernějších technologií v tomto oboru. Na základě dodané výkresové dokumentace jsme schopni zhotovit jakýkoliv...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: