Home > O společnosti > Regionální aktivity (CSR koncept)

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

Regionální aktivity (CSR koncept)

Jedním z pěti pilířů dlouhodobé strategie firmy je následující formulace: „Ve vztahu ke společnosti vyzdvihujeme etický, morální a odpovědný přístup. Jsme hrdá a respektovaná součást společnosti.“

V rámci tohoto přístupu je HOBRA skrze vedení společnosti aktivní součástí regionálního společenství a snaží se přispět k jeho rozvoji. Základním předpokladem účelné práce v této souvislosti je podpora a umožnění spolupráce na širokém základu. Proto společnost stála za iniciací vzniku dvou neziskových organizací působících v rámci regionálního rozvoje:

  • Podnikatelský klub Broumovska o.s.
    Setkávání a spolupráce ekonomicky aktivních lidí a organizací na poli rozvoje podnikatelského prostředí. Jedním z významných pilířů je rozvoj vzdělávacích kapacit v regionu. Setkávání a společná formulace stanovisek týkajících se rozvoje regionu je samozřejmostí umožňující lépe znát prostředí ovlivňující strategické plány firem i celého regionu.
  • Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.
    Organizace kladoucí si za cíl rozvoj spolupráce a projekty v oblastech kultury, společenského života a cestovního ruchu. Tyto aktivity zaštítěné organizací na půdorysu komunitní nadace se nyní aktivně rozšiřují. Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) pečuje o klášterní ZAHRADU* v Broumově (národní kulturní památka), kulturní program města Broumov a ZAHRADY*. Vystupuje jako servisní organizace při přípravě projektů a žádostí o čerpání podpory z veřejných zdrojů. APRB je provozovatelem „internetového regionu“ Broumovsko. APRB je hlavním organizátorem špičkového festivalu klasické hudby v kulisách barokní „Broumovské skupiny kostelů“ od architektů Dientzenhoferů.

HOBRA podporuje nemanuální dobrovolnickou činnost svých zaměstnanců v těchto projektech.

V roce 2006 získala společnost HOBRA – Školník za své aktivity cenu VIA BONA za firemní filantropii. Představitelé firmy se aktivně angažují při podpoře myšlenek odpovědného stakeholderského přístupu včetně rozumné firemní filantropie.Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: