Home > O společnosti > Ochrana oznamovatelů

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

Ochrana oznamovatelů

Oznamovací systém společnosti HOBRA - Školník s.r.o. dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Kdo může podat oznámení
Oznamovatelem může být fyzická osoba (typicky pracovník či obchodní partner), která ve vztahu ke společnosti HOBRA - Školník vykonává, či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 Zákona.

Osoby pověřené k přijímání a vyřizování oznámení:

  • Robert Peška
  • Ondřej Pavlínek

Jak podat oznámení
K podání je možno použít jak interní, tak externí oznamovací systém.

Interní oznamovací systém

  1. elektronicky na e-mailovou adresu oznamovatel@hobra.cz
  2. písemně, zasláním poštou na adresu HOBRA-Školník s.r.o.; Smetanova 348; Broumov 550 01.   Obálka musí být viditelně a čitelně označena nápisem „NEOTVÍRAT - OZNÁMENÍ“
  3. telefonicky na tel. +420 491 580 132 (telefonická linka je v provozu v pracovní dny)
  4. osobně v sídle společnosti na adrese HOBRA-Školník s.r.o.; Smetanova 348; Broumov 550 01

V případě ústního podání musí být oznamovatelem vyjádřen souhlas s pořízením zápisu/zvukového záznamu. Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Externí oznamovací systém
Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Postup vyřízení oznámení:

  • Potvrzení o přijetí oznámení je oznamovateli odesláno do 7 dní od jeho přijetí.
  • V rámci prověření skutečností uvedených v oznámení může být oznamovatel požádán o objasnění/doplnění  sdělených informací.
  • Nejpozději do 3 měsíců od podání je oznamovateli zaslána odpověď a to zpravidla prostřednictvím toho informačního systému/kanálu, který uvedl.


Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: