Home > O společnosti > Výzkum & vývoj

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

Výzkum & vývoj

Vedle udržování systému jakosti klade HOBRA důraz na inovace stávajících výrobků a vývoj nových, plně v souladu s politikou jakosti ISO 9001.

Část této náročné práce zpracovává oddělení výzkumu a vývoje ve vlastní firemní laboratoři a část je realizována ve spolupráci s vybranými specialisty, jakými jsou: Doc. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc., z katedry dřeva, celulózy a papíru Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (technologie výroby, vývoj filtračních desek) a Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc., z Ústavu skla a keramiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (vývoj žárovzdorných materiálů).

Veškerá tato problematika je zároveň konzultována s vybranými odbornými pracovišti, mezi která patří například Vysoká škola chemicko-technologická (ústav kvasných procesů), Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, odborná vinařská pracoviště jako je např. Ústav vinohradnictví a vinařství, zahradnické fakulty MZLU nebo Výzkumný ústav stavebních hmot.

Vedle výzkumné činnosti zabezpečuje firemní laboratoř také činnost kontrolní, a to formou tzv. „poslední kontroly jakosti“, jejíž výsledky jsou zaznamenány ve firemním informačním systému a jsou kdykoliv k dispozici. V praxi to znamená, že po provozních testech základních parametrů přímo ve výrobě kontroluje laboratoř nejen tyto základní vlastnosti výrobku, ale i ostatní parametry nutné pro posouzení kvality. Systém kontrol tak zajišťuje, že jsou firmou HOBRA – Školník expedovány pouze kvalitní a vysoce jakostní výrobky.Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: