Home > O společnosti > Kvalita

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

Kvalita

Mezinárodní normy rodiny ISO 9000 tvoří jádro systému norem použitelných pro široké oblasti oborů a činností. HOBRA si plně uvědomuje důležitost systému řízení, a proto vynaložila úsilí k získání certifikátů kvality. Výsledkem této snahy bylo v roce 2000 získání certifikátu systému řízení kvality podle norem ISO 9001. Tato mezinárodně platná certifikace je zárukou skutečnosti, že firma se chová a funguje na základě konkrétního, předem definovaného standardu a celý výrobní postup je nepřetržitě kontrolován. Jedná se o konkrétní normy a směrnice, které jednoznačně specifikují přísné požadavky na produkt. Společnost HOBRA - Školník v souvislosti se získáním certifikátu ISO 9001 přijala za své tyto úkoly a cíle:

  • Chce být dlouhodobě profilována jako špičková firma prodávající výrobky nejvyšší kvality. Vedle dodávek kvalitních výrobků chce společnost podávat i špičkové služby v oblasti poradenství a logistiky.
  • Společnost musí shromažďováním informací o nových směrech v oblasti používání svých výrobků dostatečným způsobem reagovat na veškeré změny a vlastním vývojem neustále zdokonalovat své výrobky, celkovou nabídku a služby s tím spojené.
  • V oblasti výroby je cílem systému řízení kvality zvyšování efektivity výroby při současném snižování energetické náročnosti.
  • Soustavně zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků na všech úrovních a to zejména ve vztahu ke kvalitě.
  • V rámci výrobního závodu udržovat technologii na vysoké technické úrovni a ve všech prostorách závodu udržovat pořádek a čistotu.
  • Vzhledem k působnosti závodu v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko trvale zajišťovat, aby použitou technologií, surovinami ani výrobky nebylo ohroženo životní prostředí.

Jelikož jedním ze zásadních bodů politiky kvality je již zmiňovaná skutečnost, že HOBRA působí v CHKO Broumovsko, rozhodlo vedení společnosti rovněž o vyhlášení systému řízení životního prostředí, což vedlo v roce 2001 k získání certifikátu environmentálního managementu dle norem ISO 14001. 

Oba standardy jsou propojeny do Integrovaného systému řízení společnosti.

Posilování pozic v potravinářském a zvláště potom farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu vedlo k nutnosti zajistit trvale hygienickou bezpečnost výroby. Společnost si tedy nechala provést audit nezávislou společností a získala certifikát AIB food safety standards, který firmu HOBRA – Školník dále zavazuje hygienické parametry trvale zlepšovat.Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: